TOP

Expoziția „Arta și Orașul 1974-2021” de la MARe

„Arta și Orașul 1974 – 2021”, curatori Erwin Kessler și Carola Chișiu.
În noiembrie 1974, la Galeria Nouă din București se deschidea expoziția „Arta și orașul – repere”, la doar câteva zile după publicarea în Monitorul Oficial a legii 58/1 noiembrie 1974 privind sistematizarea teritoriului României, lege care a condus la demolările care au traumatizat și transformat pentru totdeauna Capitala și marile orașe din țară.
Tot într-o zi de noiembrie, dar cu 47 de ani mai târziu MARe/Muzeul de Artă Recentă deschide expoziția „Arta și Orașul 1974-2021”.
Expoziția prezintă 42 de lucrări (pictură, desen, sculpură, fotografie, video, instalație, proiecte, documentație), realizate de 39 de artiști români, provenite din colecțiile a patru muzee de artă din țară (Muzeul de Artă Vizuală Galați, Muzeul Colecțiilor de Artă, MNAC București/The National Museum of Contemporary Art, Romania, MARe/Muzeul de Artă Recentă), ale unor instituții (UNArte – Universitatea Națională de Arte București, UAP – Uniunea Artiștilor), ale unor galerii de artă și ale unor persoane private (Antonio Albici, Alina Gherasim, Familia Lăzărescu, Marius Nicolescu, Olos Estate și Fundația Plan B Cluj-Berlin, Günter Schnug, SUN-Collection, Doru Tulcan și Ana Vasile).
Artiștii prezentați în expoziție (ordine alfabetică):
(1974) Antonio Albici, Corneliu Baba, Lucia Dem. Bălăcescu, Gheorghe Berindei, Emilia Boboia, Geta Brătescu, Adina Caloenescu, Marin Gherasim, Ion Grigorescu, Matei Lăzărescu, Mihai Olos, Decebal Scriba, Grupul Sigma, Vasile Socoliuc, Lia Szasz, Eugen Tăutu, Napoleon Zamfir.
(2021) George Anghelescu, Justin Baroncea, Ion Bârlădeanu, Matei Bejenaru, Marius Bercea, Michele Bressan, Nicolae Comănescu, Ștefan Constantinescu, Megan Dominescu, Arantxa Etcheverria, Dumitru Gorzo, Regele Ionescu, Micleușanu M., Sebastian Moldovan, Monotremu, Vlad Nancă, Pandele Pandele, Adrian Preda, Șerban Savu, Roman Tolici, Virginia Toma, Bogdan Vlăduță.
La vernisaj se va lansa catalogul omonim (bilingv, română-engleză), realizat la editura Vellant. Catalogul cuprinde o introducere de Erwin Kessler, cronologia expozițională de Carola Chișiu, eseuri de Ioana Șerban, Elena Stanciu și Rareș Toma și interviuri cu Anca Arghir, Antonio Albici, Ion Grigorescu, Constantin Flondor și Decebal Scriba.
CONCEPT Expoziție
„Arta și Orașul 1974–2021 este o metaexpoziție. Ea caută să facă vizibilă și inteligibilă modalitatea prin care în anii ’70 se impune treptat viziunea curatorială asupra artei, prin focalizarea asupra expozițiilor colective tematice, construite pe baza unui program (teoretic și ideologic) și a unei selecții (discriminări) asumate, afișate. (…)
Perspectiva duală a expoziției de față, marcată și prin titlu, vizează reconstituirea cel puțin parțială a expoziției «Arta și orașul – repere», deschisă în noiembrie 1974, la Galeria Nouă din București, prin identificarea documentelor scrise și fotografice ale acelui timp și prin recuperarea, pe cât posibil, a lucrărilor expuse atunci. Această recuperare critică a expoziției din 1974 permite analizarea mecanismelor și a practicilor curatoriale ale vremii (temele inovatoare și alegerea lor, selectarea artiștilor și a lucrărilor, promovarea unei anume categorii de artiști), dar și a relațiilor de putere (atât intelectual culturale, cât și politic-propagandistice) din interiorul lumii artei și în relația acesteia cu factorii de putere ai partidului comunist. (…)
Prin coliziunea pe care o pune în scenă între expoziția din 1974, «Arta și orașul – repere» și arta timpului nostru, expoziția «Arta și Orașul 1974–2021» scoate în evidență două eșantioane reprezentative pentru demersuri artistice și curatoriale distincte, care se referă însă la aceeași tematică. Asemenea unui arc peste timp, expoziția deschide o perspectivă surprinzătoare asupra constantelor și prefacerilor, asupra evoluției mentalului colectiv și a carierelor unor artiști și curatori, dar și asupra dimensiunilor și aspectelor camuflate cândva în agende ascunse și relevate acum. Comparativ, pot fi sesizate similaritățile și diferențele între cele două abordări ale temei artei și urbanului în contexte socio-istorice contrastante: de la optimismul progresist și utopismul mistificator al ideologiei totalitare până la pragmatismul actual, care exploatează și ameliorează condițiile urbane concrete.” (Erwin Kessler)
„Cu expoziția «Arta și Orașul 1974–2021», MARe/ Muzeul de Artă Recentă demarează un program re-expozițional de cartografiere a peisajului artistic românesc al anilor ’70–’80, prin reiterarea unor expoziții-reper din acele decenii și reamplasarea lor în contextul artei de acum. Catalogul de față conturează referențialul acesteia nu doar prin reproducerea unora dintre lucrările care au figurat atunci în expoziție și care, în urma unor cercetări minuțioase și a unor demersuri laborioase, au fost regăsite în diverse colecții și împrumutate pentru această expoziție, ci și prin includerea unei Antologii de texte din epocă.
Aceasta prezintă fragmente extrase din catalogul expoziției «Arta și orașul – repere», deschisă în 1974 la Galeria Nouă din București, dar și din textele critice publicate în vreme despre expoziție și chiar din texte ulterioare, legate de manifestări și expoziții care indică receptarea temei citadine în arta anilor ’80. Astfel este reliefată relevanța și importanța expoziției din 1974: ea atingea o coardă sensibilă a artei și societății românești, care a continuat să reverbereze.
Alături de Antologia de texte, catalogul de față cuprinde o serie de interviuri cu artiști și curatori implicați în expoziția din 1974, realizate de echipa MARe, pentru a oferi o privire analitică și retrospectivă a protagoniștilor asupra propriilor căutări și interese în legătură cu tema citadină. Nu doar pentru a închide o buclă peste timp, ci și pentru a relansa o perspectivă nouă asupra unui subiect care continuă să preocupe intens civilizația noastră, căci una dintre cele mai semnificative preocupări în societatea (nu doar în social media) actuală este aceea a conservaționismului urban, care federalizează ample straturi sociale în diverse acțiuni și organizații, dintre care unele au devenit nu doar publice, ci chiar proeminent politice (USB – Uniunea Salvați Bucureștiul, predecesoarea USR – este o organizație pentru care tema orașului este actuală și definitorie, centrală pentru mentalul colectiv).
Ansamblul catalogului este completat de un dosar vizual al diverselor preocupări și perspective citadine vizibile în arta de acum. Jumătatea recentă a expoziției de la MARe completează jumătatea istorică a acesteia, fiind însoțită de o serie de eseuri critice ale specialiștilor muzeului implicați în conceperea, documentarea și organizarea expoziției de față.” (Erwin Kessler)

Post a Comment