TOP

Expoziția artistei Arantxa Etcheverria de la Muzeul de Artă din Cluj

Muzeul de Artă Cluj-Napoca, instituție de cultură, care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, prezintă expoziția „ARANTXA ETCHEVERRIA: BABEL” a artistei Arantxa ETCHEVERRIA, în parteneriat cu Galeria Sector 1, București. Expoziția este curatoriată de Bogdan Iacob și include pictură, obiect, instalație și performance.

Arantxa Etcheverria s-a născut în 1975 în Franța, actualmente trăind și lucrînd în București. Artista a studiat artele vizuale la Villa Arson din Nisa și scenografie la Teatrul Național din Strasbourg, Franța. Din anul 2013 a început să dezvolte o practică artistică legată de arhitectura modernistă a propriului atelier. Fie că este vorba de obiect, instalație sau video, lucrările Arantxei Etcheverria sunt rezultatul unei analize meticuloase a geometriei spațiului.

Formele arhitecturale din compozițiile sale ne prezintă ceva real, oferind în același timp frâu liber imaginației. Influențe Suprematiste sau Constructiviste se fac resimțite în opera sa, ca urmare a reflecției meditative, și nu al unui ascetism absolut. Artista s-a bucurat de expoziții individuale la Victoria Art Center (București), Atelier 35 (București), Galeria Creart și Galeria Sector 1 (București), Centrul de Interes (Cluj-Napoca), Galeria Baril (Cluj-Napoca). Deasemenea, lucrările sale au făcut parte din numeroase expoziții de grup, dintre care cele de la Muzeul Național de Artă Contemporană (București), Muzeul de Artă Recentă (București), Bienala Art Encounters (Timișoara), Club Electro Putere (Craiova), Bienala de Artă Contemporană (București), Media Art Festival (Arad), Art Safari (București), Museo di Roma, Maison de l ‘International (Grenoble), Institutul Cultural Român (Viena) și Fundația Benetton (Trieste).

Lucrările sale fac parte din colecția Muzeului Național de Artă Contemporană (București) și colecția Muzeului de Artă Recentă (București), precum și din colecții private din România și din străinătate. Artista este reprezentată de Galeria Sector 1 din București.

„Există afinități esențiale între limbaj și arhitectură, dincolo de faptul că sunt cvasi-universal prezente în culturile umane. Ambele sînt implacabil constrânse de împrejurări și în același timp fundamentate pe existența structurii, pe aducerea în existență a unei ordini. Structura-matrice trebuie să fie relațională pentru ambele, atât informația ansamblului unei formulări lingvistice, cât și cea a unui demers arhitectural depășesc cantitativ informația cuprinsă în totalitatea părților componente ale edificiului discursiv sau arhitectonic. Poate cea mai relevantă similitudine dintre limbaj și arhitectură este procesualitatea teleologică: ambele se realizează în proces și se împlinesc în utilizare; fără interacțiune, fără utilizare, existența lor fiind fie strict potențială, fie fantasmatică.

Afinitățile dintre limbaj și arhitectură au fost pentru prima dată explorate în profunzime în pasajul biblic, metaforic genial, al turnului Babel. Criptic și copleșitor de bogat simbolic, dar și de coerent în același timp, episodul din Geneză introduce tema imperfectei consubstanțialități dintre arhitectură și limbaj, totodată revelînd-le pe ambele ca potențiale vehicule ale hybrisului uman.

Fără emfază, dimpotrivă, cu simplitate și eleganță formală lipsite de orice echivoc și de orice volută inutilă, expoziția „Babel” a artistei Arantxa Etcheverria propune o încorporare în același timp sobră și imersivă a relațiilor vizuale și simbolice dintre limbaj și arhitectură. Reliefurile, instalațiile și elementele performative din expoziție integrează de asemenea referința temporală și evidențiază subtil puterea structurii de a întrupa memorie. ” (Text: Conf.Univ.Dr. Bogdan Iacob)

Post a Comment