TOP

Expoziția „Young Blood 2.0. Ce este nou în artă?” de la Art Safari

Problema noutății în artă, mai cu seamă a originalului, s-a tot dezbătut de-a lungul istoriei, din Renaștere, Iluminism, trecând prin marile avangarde și până în zilele noastre, rămânând un subiect de actualitate în fiecare epocă în parte. Prin apariția avangardelor artistice (fauvismul, dadaismul, suprarealismul etc.), secolul XIX a repus în discuție conceptul originalității prin noi modalități și medii de exprimare prin care artele vizuale au fost create și contemplate. Originalitatea operei de artă, îndelung discutată de-a lungul timpului, s-a transformat acum în noutate. Dar ce mai considerăm a fi nou astăzi? Ce forme și concepte nemaivăzute și nemaiauzite mai poate naște arta în post-postmodernitate? Firul roșu conducător, cum ar fi spus Stanislavski, este exact diversitatea cu care noul val de artiști își abordează subiectele, prin tehnici și estetici remixate și reactualizate. Arta superContemporană, tributară celei Contemporane, este o prelungire dată de însăși noua generație de artiști în prag de afirmare. Este arta prezentului, cea care există atât în atelierele acestor creatori, cât și pe platforme de socializare, unde are un potențial fantastic de viralizare. O creație vie, efervescentă, în mișcare, autentică și directă, ce ilustrează și radiografiază societatea. Ea analizează concepte curente majore, dar și rediscută, pe un ton contemporan, teme clasico-universale abordate de-a lungul timpului. Arta superContemporană se întâmplă aici și acum!

Noul val de creatori cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani este parte din generația care a prins cele mai multe schimbări tehnologice din istoria noastră recentă. Acest lucru face ca perspectiva cu care abordează ori remixează unele realități sau irealități vizuale să fie filtrată puțin altfel. Viața paralelă din virtual ne angajează la noi reguli și estetici superContemporane. Însăși folosirea prefixelor superlative (super, hiper, extra) ține de noile tendințe și abordări din stilul de viață și din marketingul zilelor noastre.

Arta superContemporană trebuie privită cu mintea (super)deschisă și înțeleasă corespunzător, pentru că e arta momentului. Este oglinda timpului tău! Expoziția Young Blood 2.0 prezintă o nouă radiografie a societății actuale, transpusă de tinerii artiști români în medii clasice, dar și inovative, care ridică diverse întrebări referitoare la cum ne  raportăm la mediul înconjurător, la semenii noștri sau la noi înșine. Un act critic și autocritic privind prezicerea viitorului omenirii, asaltat astăzi de progresele tehnologice, în contrast cu declinul ecologic planetar. Raportarea noastră la timp s-a schimbat exponențial în ultimii douăzeci de ani și asta mă face să cred că însăși contemporaneitatea artei din prezent are nevoie de un nou „refresh”.

curator Mihai Zgondoiu

 

Post a Comment