TOP

Colecția Mariana Florescu la Galeria Új Kriterion

„Selecția lucrărilor a fost astfel gândită încât să prezinte într-o manieră cumulativă, tematică și stilistică, principalele axe și taxonomii ce clădesc, astăzi, colecțiile de artă contemporană. Structura colecției Mariana Florescu integgrează artiști reprezentativi ce oglindesc estetica autohtonă a generațiilor trecute, dar și diversitatea manifestărilor artistice ale prezentului: discursuri plastice distincte, uneori contradictorii, alternative sau complementare. Firul roșu al narațiunii propuse  este codependent de intenția colecționarului, dar și a curatorului, de a valorifica o serie de nume și lucrări relevante pentru caracterul distinctiv al acestei colecții de artă modernă și contemporană. Cu o structură vastă, diversă și foarte dinamică, în plin proces de constituire, colecția Mariana Florescu, prin eforturile domniei sale, devine accesibilă publicului stând deja la baza a numeroase demersuri curatoriale și de cercetare. Astfel, în cadrul proiectului de față, borna de start o reprezintă lucrările cu caracter  serial semnate de Horia Damian, lucrări care acoperă o perioada de  creație  extinsă a acestuia, anume din anii 1976 până în 2000, exemplificată prin seriile ce redau orașele mandală, colinele (1976-1980) sau structurile geometrizante din perioada anilor 90.

Traseul expozițional este completat de nume extrem de reprezenative ale artiștilor clujeni care s-au remarcat după anii 2000, sau chiar în ultimul deceniu: sunt expuse o serie de lucrări care acoperă perioada cuprinsă între anii 2006 -2015, semnate de Șerban Savu, Hortensia Mi Kafchin – care este prezentă atît prin grafică cât și prin pictură, cu o selecție care se concentrează în jurul anilor 2013- 2015, dar și un alt nume cu rezonanță al școlii de pictură clujene: Marius Bercea, de data acesta cu un peisaj din 2008.

Obiectivul general al expoziției fiind acela de a prezenta publicului un decupaj tematic și stilistic extrem de heterogen și valoros, cu precădere centrat în jurul numelor din școala clujeană,  dar cu inserția puternică a uneia dintre cele mai importante figuri artistice românești din exilul francez: Horia Damian. Traseul expozițional  propune un parcurs stilistico – cronologic în care  sunt reliefate cercetări vizuale și abordări plastice individuale, deja consacrate și validate în lumea artistică contemporană.”

Ana Negoiță

 

Post a Comment