TOP

„FROM NOW TO FOREVER”, expoziția lui Sergiu Chihaia de la Galeria de Artă din Sibiu

From Now to Eternity este un demers vizual despre zestrea pe care noi, din primele decenii ale secolului XXI, o lăsăm generațiilor viitoare, natura sufocată de plastic, de rezidiuri, păduri în care copacii coabitează cu plasticul, râuri de PET-uri și pungi care re|creează imaginea utopică a unui cadrul natural. Fascinația acestor instalații de obiecte care se regăsesc la granița dintre arte povera și ready-made este augmentată de un tip de cromatică studiată, care se inspiră din transparențele elementelor naturale: bleu, verde, nuanțe și texturi de acuarelă, folosite întocmai cu scopul de a genera iluzie, un trompe l´oeil periculos, care ne face să credem că încă suntem în siguranță. Zgomotul ascuțit, foșnetul strident al carcaselor de plastic reprezintă de fapt o atenționare sonoră care nu poate fi mascată și care ar trebui să ne trezească din viteza consumului.
Ceea ce încearcă artistul Sergiu Chihaia să transmită prin intermediul acestui tip de instalații vizuale este acest semnal de alarmă că nu MAI suntem în siguranță, că linia roșie a fost demult depășită.
Instalațiile lui au de fapt rolul de a contextualiza o situație socială-economică extrem cronică, punerea spectatorului în contact direct cu acest mediu artificial recreat din rezidiurile noastre cotidiene, pe care nici nu le mai conștientizăm, ar trebui să ne pună într-o situație de criză personală și comunitară, criză care să genereze o schimbare.
Arta lui Sergiu Chihaia este un manifest construit din materia pe care o combate cu scopul de a da un imbold schimbărilor comportamentale individuale și sociale.
–- ~ –-
From Now to Eternity is a visual approach to the dowry that we, from the first decades of the 21st century, leave to future generations, nature suffocated by plastic, by residues, forests where trees coexist with plastic, rivers of PETs and bags that recreates the utopian image of a natural setting. The fascination of these installations of objects, on the border between arte povera and ready-made, is enhanced by a kind of studied chromatism inspired by the transparencies of natural elements: blues, greens, shades and textures of watercolors used precisely to create an illusion, a dangerous trompe l’oeil that makes us think we are still safe. The sharp sound, the shrill rustling of the plastic wrappers is in fact an acoustic warning that cannot be hidden and is meant to wake us up from the speed of consumption.
What artist Sergiu Chihaia is trying to convey with this kind of visual installations is this alarm signal that we are no longer safe, that the red line has long been crossed.
His installations have the task of contextualizing an extremely chronic socio-economic situation, putting the viewer in direct contact with this artificial environment, created from our everyday remnants, of which we are no longer aware, and which is meant to put us in a personal and communal crisis, a crisis that is meant to provoke change.
The art of Sergiu Chihaia is a manifesto built on the matter he is fighting, with the aim of giving an impulse to individual and social behavioral changes.(Ana Negoiță|curator)

Post a Comment