TOP

Expoziția „Artiștii din colecția soților Macovei”

În data de 27 iulie a avut loc vernisajul expoziției Artiștii din colecția soților Macovei, găzduită în casa donatorilor de pe Strada 11 iunie, nr. 36-38. Construită în stil eclectic francez la început de secol XX, casa a fost închiriată soților Macovei după naționalizare ca locuință de serviciu, intrând în patrimoniul Muzeului Municipiului București în 1992. În aceste încăperi regăsim o colecție eterogenă, care cuprinde artă plastică (împărțită între lucrări realizate de Ligia Macovei și lucrări realizate de mari artiști români), artă decorativă, artă populară și o bibliotecă vastă cu volume de artă, estetică, filosofie sau arhitectură. Pompiliu Macovei (1911-2008) a fost cunoscut pentru activitatea de diplomat și arhitect, iar Ligia Macovei (1916-1998) a fost artistă, preocupată în special de grafică, cunoscută pentru ilustrarea poeziei eminesciene și argheziene.

Deși expoziția permanentă cuprinde deja câteva lucrări realizate de artiști români, această expoziție temporară are menirea de a le completa cu lucrări păstrate în depozit, care nu au mai fost expuse de mult timp. Prin urmare, dacă în trecut expozițiile au prezentat diferite etape și aspecte din creația Ligiei Macovei – Magia liniei. Ligia Macovei și lirica eminesciană (2019); Cecilia Cuțescu Storck și Ligia Macovei, o relație inedită: maestru-discipol (2020-2021); Ligia Macovei și lirica lui Tudor Arghezi (2021); Femeile în reprezentarea plastică a Ligiei Macovei (2022); Ligia Macovei în colecții private (2023) –, selecția actuală ilustrează grădini, peisaje citadine, parcuri, portrete și naturi statice. Expoziția prezintă atât repere însemnate în mișcarea plastică românească de secol XX, orientate către un spirit modernist, cât și teme reprezentative pentru opera unor artiști. Este cazul, de pildă, Florilor lui Constantin Piliuță, naturii statice Vase cu flori a lui Alexandru Ciucurencu, Grădinii suspendate a lui Ion Alin Gheorghiu sau țărăncilor lui Rudolf Schweitzer-Cumpăna.

Potrivit Cristinei Ioniță, curatoarea expoziției, „noutatea expunerii acestor lucrări provine tocmai din variația de tematici și abordări ale artiștilor. Compozițiile subtil reprezentate prin transparențele specifice tehnicilor de apă, ori profunzimea caracteristică pensulației în ulei, opțiunile cromatice variate, toate punctează direcții diferite de valorificare a surselor de inspirație.” Incursiunea în colecția de artă plastică a soților Macovei reflectă tematici și tehnici variate, punând în lumină diversitatea întregii colecții (artă decorativă, plastică, populară, carte).

Expoziția Artiștii din colecția soților Macovei este deschisă până la data 26 noiembrie 2023, la Colecția de Artă „Ligia și Pompiliu Macovei” (str. 11 Iunie, nr. 36-38).

Post a Comment