• No products in the cart.
TOP

Expoziția „Cifrul imensei rumori planetare” de la Salonul de Proiecte

„Salonul de proiecte continuă reflecția generată de locul emblematic în care funcționează de șase ani, fosta Tipografie Universul. „Universul” are o istorie venerabilă și a ajuns să fie cel mai popular ziar și trust de presă al epocii interbelice, a inovat modalitățile de producție, a diversificat conținutul publicațiilor tipărite sub umbrela sa, precum și distribuția acestora. În tipografia sa s-a introdus pentru prima dată mașina rotativă care permitea imprimarea rapidă și creșterea numărului de exemplare. De asemenea, „Universul” a fost un exemplu semnificativ al imbricărilor dintre presă și politică, atât prin poziționarea sa ideologică, cât și prin controversele pe care le-a stârnit în societate, adoptând poziții partizane și exacerbând conflictele din spațiul public. Salonul de proiecte s-a arătat mereu interesat să chestioneze subiecte relevante pentru dinamica socială și politică a prezentului, pornind adeseori de la elemente care îi circumscriu poziția pe scena culturală, dar și în cadrul unui sistem mai larg de afinități și dependențe acumulate în timp. Acest exercițiu de auto-reflecție se conjugă în cazul de față cu o temă de maximă stringență și actualitate: circulația imaginilor și a cuvintelor în spațiile mediatice și repercusiunile acesteia asupra vieții cotidiene. Dezinformarea, manipularea informației, fluxul continuu al știrilor au modificat relația noastră cu realitatea și încrederea în reprezentările vehiculate de media. Instituția presei nu mai reprezintă un reper stabil sau de încredere, iar cetățenii ajung să își asume rolul jurnalistului de investigație, cercetând surse multiple, verificând traseele de difuzare a informațiilor, pentru a putea ajunge la o imagine cât mai puțin deformată a realității. În fapt, aceste metode de investigare nu sunt radical diferite de anumite cercetări artistice care își asumă rolul de a chestiona mecanismele subterane care modelează societatea actuală.
Invitând artiste și artiști contemporani să realizeze lucrări special concepute pentru expoziția de față, Salonul de proiecte a încercat să aducă la lumină moduri noi de a imagina raportarea la aceste date complicate ale trecutului și prezentului, fără a acționa prescriptiv asupra direcțiilor sau metodelor alese. Irina Botea Bucan și Jon Dean au ales să exploreze istoria clădirii Universul, care a continuat să funcționeze până relativ de curând ca tipografie, concentrându-și atenția asupra experienței oamenilor care au lucrat acolo. Filmul realizat de ei aduce o contribuție esențială la configurarea memoriei acestui loc, prins în ultimii ani într-un agresiv proces de gentrificare ce acaparează întreaga zonă. Irina Gheorghe, Larisa Sitar și Natasja Mabesoone își îndreaptă atenția asupra designului grafic al revistelor din prima jumătate a secolului trecut, alegând să multiplice prin tehnici diferite materialul vizual preluat din aceste surse. Irina Gheorghe se oprește asupra cuvântului tipărit care încapsulează „sensibilitatea tipografică” a unei epoci, autonomizând și abstractizând cuvântul pentru a scurtcircuita limbajul și sensul; această transformare propune coduri noi și necunoscute de lectură care redimensionează capacitatea de transmisie a mesajelor tipărite. Larisa Sitar și Natasja Mabesoone se inserează în miezul interogațiilor actuale despre starea și rolul presei, pe fundalul eroziunii continue a democrației pretutindeni în lume. Ele concep o ediție limitată de tricouri și postere ce vor fi oferite spre vânzare pentru a susține platforme de investigație jurnalistică locale care nu sunt controlate sau instrumentalizate. Pentru Nicoleta Moise, practica artistică și cea jurnalistică se intersectează ocazional, mai ales prin utilizarea unor tehnici de documentare și cercetare care le sunt specifice ambelor. Ea propune diverse ipostaze în care asemănările și diferențele dintre ele sunt reliefate în cadrul unor arene publice de discuție. Mona Vătămanu și Florin Tudor nu recurg la o lectură contextuală a presei din trecut sau prezent, ci aleg să vorbească despre felul în care, în lumea actuală, subiectivitatea este aproape integral modelată de fluxul de mesaje pe care le percepem zi de zi și oră de oră pe ecrane. Ținând seama de incapacitatea universală de a extrage vreun sens pozitiv din această condiție, ei admit totuși că există un rest de umanitate, empatie și solidaritate care nu pot fi obliterate.
Titlul expoziției, „Cifrul imensei rumori planetare”, reia o sintagmă a celebrului gazetar interbelic F. Brunea-Fox care considera că în versiunea sa cea mai nobilă reportajul de presă poate să ofere o cheie privilegiată de înțelegere a realității, având puterea de a transcende localul și de a vorbi despre umanitate dintr-o perspectivă universală.” SURSA: Salonul de Proiecte
Artiști: Irina Botea Bucan și Jon Dean, Irina Gheorghe, Nicoleta Moise, Larisa Sitar și Natasja Mabesoone, Mona Vătămanu și Florin Tudor

Post a Comment